Ιατροτεχνολογικό Τμήμα

Καινοτομία, Ποιότητα και Εξυπηρέτηση.

Τι προσφερουμε;

Το τμήμα Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή μη επεμβατικών θεραπειών σε διαδικασίες Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ραδιολογίας, επενδύοντας στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας τόσο στην έρευνα και ανάπτυξη, όσο και στην παραγωγή και τη διανομή.Τα ακόλουθα έχουν χαρακτηριστεί ως οι βασικοί πυλώνες της Rontis, που εφαρμόζονται από την αρχική ιδέα, στην έρευνα και στη ανάπτυξη έως και την παραγωγική διαδικασία.

  • Η επινόηση και ο σχεδιασμός ποιοτικών προϊόντων τα οποία ενσωματώνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
  • Η διαρκής βελτίωση του εσωτερικού συστήματος ελέγχου ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη ασφάλεια και απόδοση του προϊόντος
  • Η άμεση ανταπόκριση στις προσδοκίες της αγοράς και των συνεργατών μας
  • Η διασφάλιση της τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονες στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
iatrotexnologiko-tmima

Επισκευαστικη συντηρηση!

Η IASIS καλύπτει τις επιμέρους διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την επισκευή ενός ιατρικού μηχανήματος, από την αναγγελία της βλάβης στο Τμήμα βιοιατρικής Τεχνολογίας και τον αρχικό έλεγχο, μέχρι την εκτέλεση της επισκευής και την καταγραφή των ενεργειών.

Καλύπτει τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την διαχείριση των συμβάσεων που αφορούν στην συντήρηση και τον έλεγχο ποιότητας του εξοπλισμού, την εποπτεία του τρόπου διεξαγωγής τους και τήρησης των υποχρεώσεων από πλευράς συμβαλλομένων και τελικά την καταγραφή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

Εκπαιδευση χρηστων

Καλύπτει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και οργάνωση μιας διαδικασίας συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του νοσοκομείου. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις :

α) προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου
β) προς το προσωπικό του ίδιου του Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας.
Σαν παράδειγμα, στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το γράφημα διεξαγωγής της υπηρεσίας επισκευαστικής συντήρησης καθώς και οι επιμέρους ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν για την διεξαγωγή της υπηρεσίας.is.

education